Název projektuZvýšení kvality zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání na hvězdárně ve Vlašimi
ŽadatelVlašimská astronomická společnost o.p.s.
Podpořeno zIntegrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS8.výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-školství a vzdělávání-Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání
Místo realizaceHvězdárna Vlašim
Doba realizace1. 9. 2019- 31. 3. 2020
Rozpočet projektu478 342,59 Kč
Výše dotace454 425,45 Kč
Popis projektuNákup vybavení pro zájmové a neformální vzdělávání, jehož součástí bude audiovizuální a zvuková technika, pozorovací technika, didaktické pomůcky, venkovní mobiliář a zajištění bezbariérového WC.
Web příjemcehttps://www.vas.cz/