Text výzvy

Výzva MAS Blaník č. 4 Programu rozvoje venkova

Vyhlášení výzvy: 12. 2. 2021

Příjem žádostí: 19. 2. 2021 – 15. 3. 2021

Přílohy výzvy (pokud se vám nedaří otevřít přílohu v prohlížeči, uložte si soubor do svého počítače a stažený soubor otevřete pomocí adobe reader)

Fiche č. 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov

Fiche č. 6 – Na venkově to ŽIJE

Interní postupy PRV

Pravidla 19.2.1. Podpora provadeni operaci v ramci strategie

Seznam příloh k podaným žádostem 

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 1

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 6

Vzory příloh k podaným žádostem 

Preferenční kritéria – vzory příloh

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Tabulka projektových záměrů schválených MAP ORP Vlašim pro PRV

Přehled žadatelů vybraných k podpoře na MAS v PRV v rámci výzev č. 1, č. 2 a č. 3:

vybrané projekty výzvy č. 1

vybrané projekty výzvy č. 2

vybrané projekty výzvy č. 3

Harmonogram administrace žádostí na SZIF před vydáním Dohody

Harmonogram administrace žádostí na SZIF

Semináře pro žadatele 24. 2. 2021

Pozvánka na seminář pro žadatele ve 4. výzvě PRV – Fiche č. 1

PREZENTACE ze semináře pro žadatele ve 4. výzvě PRV – Fiche č. 1

Pozvánka na seminář pro žadatele ve 4. výzvě PRV – Fiche č. 6

PREZENTACE ze semináře pro žadatele ve 4. výzvě PRV – Fiche č. 1

Seznam přijatých žádostí

Seznam přijatých žádostí ve výzvě č. 4 – zveřejněno 16.3.2021

Konzultace pro žadatele

Mgr. Hana Bohatová, hana.bohatova@masblanikold.treq.cz, tel. 722 901 927