Text výzvy

Výzva MAS Blaník-č. 3 Programu rozvoje venkova

Vyhlášení výzvy: 8.6.2020

Příjem žádostí: 22.6.2020 – 7.8.2020

 

Přílohy výzvy (pokud se vám nedaří otevřít přílohu v prohlížeči stáhněte si soubor do svého počítače a stažený soubor otevřete pomocí adobe reader)

Fiche č. 1 – ZEMĚDĚLSTVÍ-živí-venkov

Fiche č. 2 – Ať nám roste PRODUKCE

Fiche č. 3 – Na venkově se PODNIKÁ

Fiche č. 4 – POZNEJTE to u nás v LESE

Fiche č. 6 – Na venkově to ŽIJE

Interní postupy PRV

Pravidla 19.2.1. Podpora provadeni operaci v ramci strategie

 

Povinné přílohy k podaným žádostem

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci – společné pro všechny fiche

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 1

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 2

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 3

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 4

Přehled příloh k Žádosti o dotaci – Fiche č. 6

 

Vzory příloh k podaným žádostem 

Preferenční kritéria – vzory příloh

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Tabulka projektových záměrů schválených pro PRV MAP ORP Vlašim

 

Přehled žadatelů vybraných k podpoře na MAS v PRV v rámci Výzvy č.1 a Výzvy č.2:

vybrané projekty výzvy č. 1

vybrané projekty výzvy č. 2

Harmonogram administrace žádostí na SZIF před vydáním Dohody

Harmonogram administrace žádosti na SZIF

 

Semináře pro žadatele 

Pozvánky na semináře pro žadatele v 3. výzvě PRV

 

Seznam přijatých žádostí 

Seznam přijatých žádostí ve 3. výzvě PRV

 

Věcné hodnocení 

Pozvánka Výběrová komise 23.9.2020 – Fiche č. 4,6

Pozvánka Výběrová komise 30.9.2020 – Fiche č. 1,2,3

Zápis z jednání Výběrové komise 23.9.2020

Zápis z jednání Výběrové komise 30.9.2020

 

Výběr projektů 

Pozvánka na jednání Výboru dne 9.10.2020

Zápis z jednání Výboru dne 9.10.2020

Podpořené projekty 

Seznam podpořených projektů v 3. výzvě PRV

Semináře pro příjemce

Pozvánka na online seminář pro příjemce 

Prezentace online semináře pro příjemce 

 

 

Konzultace pro žadatele

Hana Bohatová, hana.bohatova@masblanikold.treq.cz, tel. 722 901 927