Název projektuÚprava přechodů podél silnice II/112 v Čechticích
ŽadatelMěstys Čechtice
Podpořeno zIntegrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS4.Výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-bezpečnost dopravy-Bezpečně do školy nebo na hřbitov
Místo realizaceMěstys Čechtice
Doba realizace1. 6. 2018 – 10. 1. 2019
Rozpočet projektu2 461 685,00 Kč
Výše dotace2 338 600,75 Kč
Popis projektu     Stavební bezbariérové úpravy přechodů a navazujících chodníků podél silnice II/112 v průtahu Městyse Čechtice, která prodloužila bezbariérovou trasu z centra směrem k základní škole.
Web příjemcehttps://www.mestys-cechtice.cz/