Název projektuRESTART
ŽadatelObčanské sdružení Zoe, z.s.
Podpořeno zOperační program zaměstnanost (ESF)
Výzva MASMAS Blaník – III. 3. Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách– (III.)
Místo realizaceHusovo náměstí 45, Vlašim, 258 01
Doba realizace1.1.2019 – 31.12.2020
Rozpočet projektu836 395,00 Kč
Výše dotace836 395,00 Kč
Popis projektu     Realizace projektu řeší situaci osob, žijících na území MAS Blaník, které nepotřebují pravidelnou sociální pomoc, přesto se ale potýkají s obtížemi, které sami nedokáží řešit a díky nimž jsou ohroženy vyloučením nebo jsou vyloučeny ze společnosti a trhu práce. Cílem projektu je poskytnout intenzivní podporu, která přispěje k jejich sociálnímu začleňování, minimalizuje nebezpečí jejich sociálního vyloučení a zlepší jejich přístup na trh práce. Zároveň jsou ale aktivity projektu koncipovány tak, aby aktivovaly účastníky samotné, podpořily je v hledání vnitřní motivace ke změně. Z projektu byly vybaveny prostory kanceláře spolku a mzdy osob podílejících se na projektu a vedení cílových skupin. Dále pak byly z projektu placeny vzdělávací semináře, aby mohla být poskytována péče v nejvyšší kvalitě.
Web příjemcehttps://www.zoe-zs.cz/