Název projektuProvoz dětské skupiny Kondracký hlídáček
ŽadatelObec Kondrac
Podpořeno zOperační program zaměstnanost (ESF)
Výzva MASVýzva MAS Blaník, z. s._ESF_Hlídání dětí pracujícím rodičům (VI.)
Místo realizace Kondrac
Doba realizace1. 9. 2020 – 31. 8. 2022
Rozpočet projektu 3 760 275,00 Kč
Výše dotace 3 572 261,25 Kč
Popis projektuJedná o navazující projekt provozu DS. DS bude otevřena 5 dní v týdnu od 7:00 do 16:00 hod. Jejích kapacita je 12 dětí. Z rozpočtu dojde k obnově opotřebeného vybavení a nakoupení nových hraček pro děti, dále budou financovány platy pečujících osob po dobu realizace projektu a jiné náklady spojené s provozem.
Web příjemcehttps://www.kondrac.cz/