Pro přípravu nové Strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021-27 vás zveme k aktivní účasti do Pracovní skupiny „Výchova a vzdělávání“. Pracovní skupina je otevřená všem osobám a subjektům aktivním v oblasti cestovního ruchu, nebo zajímajícím se o tuto oblast.  

Druhé jednání pracovní skupiny se uskuteční online 12.4.2021 od 16 hod. do cca. 18,00 hod.
Hlavním cílem této pracovní skupiny bude definování aktivit, cílů a opatření pro oblast Výchovy a vzdělávání na území MAS Blaník.
Pozvánku s programem najdete zde.

Prosím o potvrzení vaší účasti na email info@masblanikold.treq.cz.

Odkaz na online jednání dostanete v předstihu před jednáním. Podklady k jednání vám zašleme min. týden před jednáním.