Pro přípravu nové Strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021-27 vás zveme k aktivní účasti do Pracovní skupiny „Kulturní, spolková a zájmová činnost“. Pracovní skupina je otevřená všem osobám a subjektům aktivním v těchto oblastech, nebo zajímajícím se o ně. Z výstupů pracovních skupin budou nastaveny strategické cíle a opatření v rozvoji území MAS Blaník, včetně nastavení dotačních výzev v budoucnu. 

Jednání pracovní skupiny se uskuteční online 25.3.2021 od 16 hod.

Pozvánku s programem najdete zde.

Prosím o potvrzení vaší účasti na email kancelar@masblanikold.treq.cz

Odkaz na online jednání dostanete v předstihu před jednáním. Podklady k jednání vám zašleme min. týden před jednáním.