Pro přípravu nové Strategie rozvoje území MAS Blaník na roky 2021-27 vás zveme k aktivní účasti do Pracovní skupiny „Cestovní ruch“. Pracovní skupina je otevřená všem osobám a subjektům aktivním v oblasti cestovního ruchu, nebo zajímajícím se o tuto oblast. Z výstupů pracovních skupin budou nastaveny strategické cíle a opatření v rozvoji území MAS Blaník, včetně nastavení dotačních výzev v budoucnu. 

Druhé jednání pracovní skupiny se uskuteční online 30.3.2021 od 15 hod. do cca. 17,30 hod.

Pozvánku s programem najdete zde.

Prosím o potvrzení vaší účasti na email kancelar@masblanikold.treq.cz.

Odkaz na online jednání dostanete v předstihu před jednáním. Podklady k jednání vám zašleme min. týden před jednáním.