Název projektuCHODNÍK PODÉL SIL. II/125, LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
ŽadatelMěstys Louňovice pod Blaníkem
Podpořeno zIntegrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva MAS4.Výzva MAS Blaník, z.s.-IROP-bezpečnost dopravy-Bezpečně do školy nebo na hřbitov
Místo realizaceMěstys Louňovice pod Blaníkem
Doba realizace1. 7. 2018 – 4. 10. 2019
Rozpočet projektu913 506,00 Kč
Výše dotace867 830,70 Kč
Popis projektu     Zabezpečení přístupnosti do stávající obytné zástavby a zvýšení bezpečnosti chodců i silniční dopravy výstavbou komunikace pro pěší, přechodu pro chodce včetně osvětlení a místa pro přecházení v Louňovicích pod Blaníkem.
Web příjemcehttps://www.lounovicepodblanikem.cz/