23Dub/19

10. výzva MAS Blaník,z.s. – IROP – sociální infrastruktura – Zázemí pro sociální služby

Výzva MAS Blaník_výzva č.10_final01. Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 10 výzva.final Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení – 10. výzva.final Kontrolni-listy-pro-VH_10.Výzva_final Kontrolni-listy-pro-FNaP_10. Výzva_ final   Seminář pro žadatele Pozvánka_SociálníRead More…

16Lis/18

8. Výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – školství a vzdělávání – Infrastruktura pro neformální a zájmové vzdělávání

Výzva MAS_Blaník_výzva č. 8_final01 Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 8. výzva.final Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení _8.výzva.final Kontrolni-listy-pro-FNaP_Neformální vzdělávání_fin Kontrolni-listy-pro-Neformální vzdělávání_Vecne hodn._fi Změna výzvy MAS_Blaník_výzva č. 8_změna_final SeminářRead More…

09Lis/18

7. výzva MAS Blaník, z.s. – IROP – Komunitní centrum

Výzva MAS_Blaník_výzva č.7_final01 Příloha č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti – Komunitní centrum Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení- komunitní centrum Kontrolni-listy-pro-FNaP_Komunitní centrum_fin Kontrolni-listy-pro-Komunitní centrum_Vecne hodn._fin Seminář pro žadatele Pozvánka_Seminář Komunitní centra Prezentace_SeminářRead More…